Welke taken voert SecurEggFarmer uit?

Dit is wat SecurEggFarmer allemaal doet.

  • Toetsen van de leveranciers, producten en toepassingen ten opzichte van de wettelijke eisen en aanvullende voorwaarden van uit de keten (IKB Ei, KAT, VLOG, SKAL etc).
  • Inzichtelijk maken en actueel houden van de relevante productinformatie (Specificaties, labels veiligheidsbladen) in een afgeschermde en unieke database. 
  • Toetsing ten opzichte van de actuele normen en MRL waarden voor eieren.
  • Deelname aan werkgroep Monitoring Kritische Stoffen (MKS programma) van IKB Ei: Indien relevant, aanvullend steekproefsgewijs analyses uitvoeren op eieren.
  • Nauwe samenwerking met IKB Ei voor overleg en indien nodig aanvullende acties aan de hand van praktijksituaties, vragen en signalen.
  • Op basis van de risico beoordeling of signalen, kunnen leveranciers worden bezocht voor een audit of aanvullende analyses worden uitgevoerd.
  • Coördineren en uitzetten van acties bij signalen van een (mogelijke) overschrijding bij haar deelnemers, in nauwe samenwerking met IKB Ei.

Alles met als uitgangspunt: geen dubbel werk en kosten in de sector. Alles wat al op sector niveau plaatsvindt, wordt niet dubbel uitgevoerd. Anderzijds zorgt SecurEggFarmer ervoor dat belangrijke signalen uit de praktijk die het belang van de sector dienen, op sector niveau worden geagendeerd.

RESULTAAT