Bestuur

SecurEgg Farmer is opgericht op 1 juni 2018 en is een coöperatie van en voor de legpluimveehouders.

Het bestuur van SecurEgg Farmer kent de volgende samenstelling:

  • Rob Adams - Pluimveehouder - Voorzitter
  • Jos Mans - Pluimveehouder - Penningmeester
  • Marc Stals - Pluimveehouder en bedrijfsadviseur - Secretaris
  • Niels Quicken – Pluimveehouder - Bestuurslid
  • Marc Heijmans – Pluimvee Dierenarts Poultry Vets - Bestuurslid

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Johan van Diepen – Secretaris LLTB vakgroep pluimvee 
  • Imelda Gielen – Zelfstandige QA Manager